Fraud Blocker

Chính Sách Bảo Mật

Giới Thiệu Về Chính Sách Bảo Mật

 1. Tại CÔNG TY Đồng Phục Dony, chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.
 2. Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng (như được xác định trong Điều khoản sử dụng) cho Quý Khách, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý Khách.
 3. Chính Sách Bảo Mật này được lập để Quý Khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng cho Quý Khách. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính Sách Bảo Mật này.
 4. Điều quan trọng là Quý Khách phải đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi gửi đến trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách để Quý Khách có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách.
 5. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “ĐĂNG KÝ”, “ TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA DONY”, “TÔI ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI CHO MỤC ĐÍCH ĐÃ NÊU TRONG VÀ PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA DONY” HOẶC NHỮNG NỘI DUNG TƯƠNG TỰ ĐƯỢC THỂ HIỆN TẠI TRANG ĐĂNG KÝ CỦA DONY, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ ĐÃ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.
 6. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, và chỉ áp dụng đối với những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và/hoặc được cho phép theo quy định pháp luật) sẽ được thông báo cho Quý Khách khi Quý Khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, truy cập vào Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả việc đặt Đơn Hàng trên Nền Tảng, sẽ cấu thành việc Quý Khách xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.
 7. Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác được áp dụng có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách bởi chúng tôi và không nhằm mục đích vô hiệu hóa các điều khoản đó trừ trường hợp được quy định cụ thể khác đi.
 8. Quý Khách có thể vào Nền Tảng và lướt qua các nội dung trên đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, Quý Khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu Quý Khách muốn sử dụng Dịch Vụ.

Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Từ Quý Khách

Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không, từ đó danh tính của một cá nhân được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi cá thể nắm giữ thông tin hoặc khi được sắp xếp với thông tin khác sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chắc chắn định danh được một cá nhân.

Trong quá trình Quý Khách sử dụng Nền Tảng và sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

 • Dữ liệu định danh như tên, giới tính, ảnh hồ sơ và ngày sinh;
 • Dữ liệu liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;
 • Dữ liệu tài khoản như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;
 • Dữ liệu giao dịch như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán được gửi đến và đi từ Quý Khách cũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và Dịch Vụ mà Quý Khách đã mua hoặc có được thông qua Nền Tảng;
 • Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol – IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plug-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập Nền Tảng;
 • Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Quý Khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của Quý Khách;
 • Dữ liệu sử dụng như thông tin về về việc sử dụng Nền Tảng của Quý Khách, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc việc Quý Khách xem bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng;
 • Dữ liệu về vị trí như khi Quý Khách chụp và chia sẻ vị trí của Quý Khách với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền Tảng;
 • Dữ liệu về sinh trắc học như tệp tin giọng nói khi Quý Khách sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi cũng như các tính năng cơ thể và giọng nói khác của chính Quý Khách và/hoặc người khác có trong video của Quý Khách khi Quý Khách tải video lên Nền Tảng; và
 • Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông như sở thích của Quý Khách trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của Quý Khách.

Trong quá trình Quý Khách sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách trong các trường hợp sau:

 • Khi Quý Khách tạo một tài khoản với chúng tôi;
 • Khi Quý Khách đăng ký bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào có sẵn trên Nền Tảng;
 • Khi Quý Khách sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;
 • Khi Quý Khách ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dung khởi tạo được tải lên trên Nền Tảng;
 • Khi Quý Khách sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền Tảng;
 • Khi Quý Khách đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;
 • Khi Quý Khách tham gia một cuộc thi, đợt khuyến mãi hoặc khảo sát;
 • Khi Quý Khách tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên Nền Tảng;
 • Khi Quý Khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;
 • Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền Tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung Quý Khách đã tải lên trên Nền Tảng hoặc khi Quý Khách đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền Tảng;
 • Khi bên thứ ba gửi khiếu nại về Quý Khách hoặc nội dung Quý Khách đã đăng trên Nền Tảng;
 • Khi Quý Khách truy cập hoặc sử dụng các trò chơi di động (bao gồm các trò chơi tương tác ảo của chúng tôi) trên Nền Tảng; và
 • Khi Quý Khách tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, kể cả khi Quý Khách tương tác với các tổ chức dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của chúng tôi.

Trong quá trình Quý Khách sử dụng Nền Tảng và sử dụng Dịch Vụ, Quý Khách hoàn toàn đồng ý cho phép việc chuyển dữ liệu cá nhân của Quý Khách từ bên thứ ba cho DONY cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

Quý Khách phải gửi dữ liệu cá nhân một cách chính xác và không gây nhầm lẫn và Quý Khách phải cập nhật dữ liệu thường xuyên và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu những tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do Quý Khách cung cấp như một phần của quy trình xác minh thông tin khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách nếu Quý Khách tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc theo quy định khác trong Chính Sách Bảo Mật này. Trong trường hợp Quý Khách không gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó thu hồi sự chấp thuận của Quý Khách đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách, chúng tôi không thể cung cấp cho Quý Khách Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng.

Quý Khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý Khách gửi cho chúng tôi bất cứ lúc nào như được mô tả dưới đây.

Nếu Quý Khách cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, Quý Khách cam đoan và bảo đảm rằng Quý Khách đã có được sự đồng ý, chấp thuận và cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính Sách Bảo Mật này.

Nếu Quý Khách đăng ký làm người dùng trên Nền Tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của Quý Khách hoặc liên kết tài khoản DONY với tài khoản mạng xã hội của Quý Khách hoặc sử dụng một số tính năng phương tiện truyền thông khác của DONY, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về Quý Khách mà Quý Khách đã tự nguyện cung cấp các nhà cung cấp mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính Sách Bảo Mật này.

Sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý Khách hoặc thông qua bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ và công ty có liên quan của họ ở trong và ngoài nước, nhà bán hàng thứ ba và người dùng khác), cho các mục đích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau đây:

 1. Để tạo điều kiện cho Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng,
 2. Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý Khách trực tiếp hoặc thông qua các công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của chúng tôi;
 3. Để xử lý các đơn đặt hàng Quý Khách gửi qua Nền Tảng (các khoản thanh toán Quý Khách thực hiện thông qua Nền Tảng cho các Sản Phẩm mà được bán bởi chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba, sẽ được xử lý bởi bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi);
 4. Để vận chuyển và giao các sản phẩm mà Quý Khách đã mua thông qua Nền Tảng được bán bởi chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý Khách cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho Quý Khách (ví dụ: đơn vị chuyển phát hoặc nhà cung cấp của chúng tôi), bất kể sản phẩm được bán thông qua Nền Tảng bởi chính chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba;
 5. Để cập nhật cho Quý Khách về việc giao sản phẩm, bất kể sản phẩm được bán thông qua Nền Tảng bởi chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba và cho mục đích chăm sóc khách hàng;
 6. Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;
 7. Để xác định danh tính của Quý Khách cho các mục đích phát hiện gian lận;
 8. Để tạo điều kiện gỡ xuống các mặt hàng bị cấm và kiểm soát từ Nền Tảng của chúng tôi;
 9. Để quản lý tài khoản của Quý Khách mở tại chúng tôi (nếu có);
 10. Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Quý Khách thực hiện trực tuyến;
 11. Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ Nền Tảng xuống;
 12. Để cải thiện cách trình bày hoặc nội dung của các trang trong Nền Tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
 13. Để xác định người truy cập trên Nền Tảng;
 14. Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
 15. Để cung cấp cho Quý Khách những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng Quý Khách có thể thấy hữu ích hoặc Quý Khách đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các Sản Phẩm và Dịch Vụ của Bên bán thứ ba của chúng tôi, với điều kiện là Quý Khách cho biết rằng Quý Khách không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;
 16. Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Quý Khách trên Nền Tảng;
 17. Để cho phép người dùng khác nhận dạng Quý Khách (thông qua “Tìm Bạn Bè của tôi” hoặc bất kỳ chức năng tương tự nào khác) với tư cách là người dùng Dịch Vụ, cho phép Quý Khách tìm người dùng khác và kết nối với họ trên Nền Tảng và hỗ trợ chức năng xã hội hóa của Dịch Vụ;
 18. Để quảng bá Dịch Vụ và sử dụng thông tin mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi như các nội dung do người dung khởi tạo (bao gồm nội dung video) mà Quý Khách có thể chọn tải lên hoặc phát trên Nền Tảng của chúng tôi và sẽ được đánh giá trên internet và có thể được chia sẻ thông qua phương tiện internet đại chúng (việc chia sẻ thông qua phương tiện internet đại chúng sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi), như một phần của chiến dịch quảng cáo và tiếp thị để quảng bá Nền Tảng;
 19. Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào Quý Khách đã tải lên Nền Tảng;
 20. Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền Tảng liên quan đến các chiến dịch, trò chơi di động hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;
 21. Để lấy thêm các thuộc tính liên quan đến Quý Khách dựa trên dữ liệu cá nhân do Quý Khách cung cấp (cho chúng tôi hoặc bên thứ ba), để cung cấp cho Quý Khách nhiều thông tin mang tính định hướng và/hoặc có liên quan hơn;
 22. Để gửi cho Quý Khách các tài liệu tiếp thị hoặc xúc tiến thương mại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc nhà bán hàng, cung cấp dịch vụ thứ ba (trừ trường hợp Quý Khách chọn từ chối nhận các tài liệu này); và
 23. Chúng tôi cũng có thể tiến hành các quy trình đưa ra những quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào trong số này.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

 1. Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.
 2. Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website https://dony.vn/.
 3. Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Education Full Services (EFS) sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 1. Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 2. Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website https://dony.vn/. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 3. Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 4. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 5. Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

 • Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0903 315 554
 • Gửi mail: info@dony.vn
1/5 - (1 bình chọn)
May Quần Áo Thời Trang, Đồng Phục Giá Xưởng
Cam Kết Hoàn Tiền 100% Nếu Không Đúng Cam Kết Hợp Đồng
Lợi Thế Cạnh Tranh Của Xưởng May Đồ Thời Trang DONY
Back to top button