Thông tin liên hệ

CÔNG TY CP QUỐC TẾ DONY

MST 03 12 48 00 16
Xưởng & Văn Phòng 218/20 Phú Thọ Hòa, Tân Phú, HCM
Xưởng may 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, HCM
Xưởng in thêu 8 Thép Mới, Tân Bình, HCM

Gửi liên hệ chúng tôi