Fraud Blocker

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Từ khi thành lập và phát triển đến nay DONY luôn đi theo một tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã được đặt ra:

TẦM NHÌN

Trở thành công ty số 1 về may mặc tại Việt Nam trong các tiêu chí:

 • Độ hài lòng của khách hàng
 • Chế độ cho nhân viên
 • Doanh thu
 • Đóng thuế cho lợi ích quốc gia

SỨ MỆNH

Tạo ra và trao đi lợi ích tối đa cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và xã hội

 • Vì khách hàng: Mang đến cho khách hàng những sản phẩm ĐÚNG GIÁ – ĐÚNG HẸN – ĐÚNG CHẤT LƯỢNG.
 • Vì nhân viên: Tạo ra môi trường lao động hạnh phúc, giúp phát triển cá nhân, thăng tiến và thu nhập cao.
 • Vì xã hội: Có ích cho xã hội, tạo nhiều việc làm, giữ gìn môi trường và tạo một tiểu môi trường hạnh phúc góp phần phát triển xã hội.
   • Đóng góp tích cực cho thương hiệu quốc gia thông qua sản phẩm dịch vụ và cách làm việc của DONY.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • XỨNG ĐÁNG
   • Tuyển chọn, đào tạo và đãi ngộ xứng đáng với nhân viên và đối tác.
   • Tập trung phục vụ những khách hàng trân trọng sức lao động của tập thể Dony.
   • Phục vụ khách hàng xứng đáng với niềm tin và tài chính khách hàng đã trao gửi Dony.
 •  LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN
Rate this page
May Quần Áo Thời Trang, Đồng Phục Giá Xưởng
Cam Kết Hoàn Tiền 100% Nếu Không Đúng Cam Kết Hợp Đồng
Lợi Thế Cạnh Tranh Của Xưởng May Đồ Thời Trang DONY
Back to top button