GIAO HÀNG LẦN 5 CHO MỸ PHẨM SHINE BEAUTY TẠI QUẬN 11

Mỹ phẩm Shine Beauty là một trong những khách hàng đặt đồng phục thường xuyên tại Dony. Đồng phục Shine Beauty chủ yếu là áo thun, những đơn hàng trước Shine đặt đồng phục thun có cổ còn đơn hàng này đặt thun cổ tròn. Đồng phục lần này Shine đặt để đi chơi nên … Đọc tiếp GIAO HÀNG LẦN 5 CHO MỸ PHẨM SHINE BEAUTY TẠI QUẬN 11