GIAO ĐỒNG PHỤC CHO CÔNG TY PATAYA TẠI QUẬN TÂN BÌNH

Công ty TNHH Thực phẩm Pataya được thành lập năm 1979, có bốn trung tâm tiếp thị ở Thái Lan, Việt Nam, Pháp và Trung Quốc. Đây là những kênh phân phối chính cho thương hiệu ‘Nautilus’ của công ty. Đây là những kênh phân phối chính cho thương hiệu ‘Nautilus’ của công ty. Kênh … Đọc tiếp GIAO ĐỒNG PHỤC CHO CÔNG TY PATAYA TẠI QUẬN TÂN BÌNH